maisto priklTaip sako Dr. Gabor Mate.

Ir visai nesvarbu apie, kurią priklausomybę kalbėsime visada už jos rasime skausmą. Taigi jis neklausia – “iš kur priklausomybė?“ jis klausia – “iš kur skausmas?“

Bandymas greitai pabėgti nuo savo skausmo atneša jo dar daugiau. Išsilaisvinimo kelias yra kelias išmokti būti su savo skausmu.

Trumpai Dr. Gabor Mate  mintys (anglų kalba)